Slávnosť v Mannheime na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi


Vo štvrtok, 20. júna 2019

je liturgický sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,

ľudovo nazývaný aj „Božie Telo“ (nem. Fronleichnamfest).

Tento deň bude veľkým dňom pre mesto Mannheim.
Za účastí všetkých misií a misionárov bude slávená

od 9.30 hod. v Jezuitskom kostole – Jesuitenkirche
slávnostná sv. omša,

ktorej bude predsedať dekan mesta Mannheim – Karl Jung.
Po nej bude nasledovať slávnostná procesia až na Marktplatz,
kde sa slávnosť ukončí eucharistickým požehnaním.

Bolo by pekné, keby sme sa tejto sv. omše zúčastnili aj my v hojnejšom počte a svojou prítomnosťou takto reprezentovali Slovenskú katolícku misiu.
a svojou prítomnosťou takto patrične reprezentovali našu Slovenskú katolícku misiu.

You may also like...