Ako voliť zo zahraničia

Plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú môžu v parlamentných voľbách 2020 voliť poštou.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý nebude v krajine v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Žiadosť musí byť doručená do 10.1.2020. Buď pošle žiadosť v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu, alebo elektronicky na emailovú adresu obce.

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do 10. januára 2020 na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.       

podrobné informácie o tom ako môžu voliť Slováci v zahraničí v parlamentných voľbách 2020 nájdete tu:

-> info pre voliča s trvalým pobytom na Slovensku (ktorý nebude v čase volieb v krajine)
-> info pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku

> žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia si môžete stiahnuť aj tu

You may also like...