Ako voliť zo zahraničia – parlamentné voľby 30.09.2023

V sobotu 30. septembra 2023 sa na Slovensku konajú predčasné parlamentné voľby.
Ak sa chcete volieb zúčastniť a nebudete v čase volieb na Slovensku, máte možnosť voliť poštou. Požiadať o voľbu poštou bolo treba do 9.8.2023.

Požiadať o voľbu poštou môžu občania Slovenskej republiky, ktorí

– nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
– majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú v zahraničí.

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku.

Podrobné informácie o tom ako môžu voliť Slováci v zahraničí v predčasných parlamentných voľbách 30.9. 2022 nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr23-posta
Nájdete tu aj informácie a hlasovacie lístky kandidujúcich politických strán.

Môže sa Vám ešte páčiť...