Biblické stretká sa dočasne nekonajú

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa biblické stretká nekonajú.

Povzbudzujeme vás však k čítaniu Božieho slova doma, v rodinách.

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ (Ž 119, 105)

Nech živé Božie Slovo pôsobí vo vašich životoch,
nech vám svieti a ukazuje cestu,
nechajte sa ním viesť vo svojej každodennosti.

Akou veľkou láskou ťa Ježiš miluje, ako na teba myslí, ako ťa chce vytiahnuť z tvojej nevedomosti a viesť ťa prostredníctvom jasnej a krásnej hviezdy, ktorou je jeho slovo. Chce byť tvojím vodcom a svetlom pravdy uprostred temnoty tohto sveta“.(Mária Celesta Crostarosa)

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.

planované termíny 2021:
15. Januar, 19. Februar, 19. Marec, 16. April, 14. Maj, 18. Jun, 16. Jul,
17. September, 15. Oktober, 19.November, 17. Dezember

You may also like...