Biskup Haľko udelí sviatosť birmovania 2.12.2018 v Stuttgarte

V nedeľu  2.12.2018
b
udeme na misii v Stuttgarte
sláviť
slávnosť uvedenia do kresťanskej dospelosti.

Našu misiu navštívi bratislavský pomocný biskup
Mons. Jozef Haľko

a pri tejto príležitosti udelí mladým z našej misie
sviatosť birmovania.

 Svätá omša začne výnimočne už
o 13.30 hod.
v St. Clemens Kirche, Stuttgart-Botnang.

Pred svätou omšou o 13.00 hod.
spoločná modlitba posvätného ruženca.

You may also like...