Do vašej pozornosti: Trnavská novéna 12.-21.11.2019

Témou Trnavskej novény tohto roku je
„Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“
a je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov
„Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14).
Tohotoročnej novény sa ako kazateľ zúčastní
americký kardinál Raymond L. Burke,
ktorý bude sláviť sväté omše 16.11. a 17.11.

Trnavskú je novénu je možné sledovať aj prostreníctvom TV Lux.

Program:

12. 11. Utorok; 17.00; sv. omša pre rodiny s deťmi v predvečer novény
Téma:  Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými
Kazateľ: vdp. PaedDr. Marián Bér, TV Lux, Bratislava

13.11. Streda; 18.00 hod.
Téma:  Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách
Kazateľ: J.E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup, Bratislava  

14.11. Štvrtok; 18.00 hod.
Téma:   Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti
Kazateľ: vdp. ThLic. Ing. Jozef Bartkovjak, Rádio Vatikán  

15.11. Piatok; 18.00 hod.
Téma:  Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve
Kazateľ: vdp. prof. Ing. Peter Dubovský Th.D. SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme  

16.11. Sobota; 9.30 hod.
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje
a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: J. Em. kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán Svätá omša podľa misála sv. Jána XXIII.  

16.11. Sobota; 11.30 hod.
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje
a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: J. E. Mons. Gyula Márfi, vesprémsky arcibiskup, Maďarsko

16.11. Sobota; 18.00 hod.
Téma:  Podstatné znaky manželského spoločenstva
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce  

16.11. Sobota; 24.00 hod.
Téma:  Mladí majú radosť z modlitby a kontemplácie v kruhu spoločenstva
Kazateľ: vdp.  Mgr. Peter Jacko SDB, direktor saleziánskej komunity v Trnave  

17.11.  Nedeľa, 9.30 hod. sv. omša s procesiou 
Téma: Spiritualita spoločenstva v pastoračných víziách posledných pápežov
Hl. celebrant a kazateľ: J. Em. Kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán

17.11.  Nedeľa, 18.00 hod.
Téma:Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Jozef Garaj CM, Bratislava  

18.11.  Pondelok; 18.00 hod.
Téma: Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených,
osamelých, závislých a vyhorených
Kazateľ: vdp. prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. SJ, Teologická fakulta TU, Bratislava  

19.11. Utorok, 18.00. hod. Slávnosť posviacky Baziliky sv. Mikuláša.
Téma: Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie
(Gal  5, 22-24)
Kazateľ: J. E. Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup  

20.11.  Streda; 18.00 hod.
Téma:Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi  
(Jn 17, 21)
Kazateľ: vdp. Mons.prof.ThDr.PaedDr. Pavol Dráb, PhD.,Teologická fakulta KU, Košice  

21.11.  Štvrtok, 18.00. Obetovanie Panny Márie.
Téma:  Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou Matkou Máriou (Sk 1, 14)
Hl. celebrant a kazateľ: J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, TrnavaYou may also like...