Trnavská novéna 13. – 21.11.2020 – online

Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätá so storočnicou narodenia sv. Jána Pavla II.
Mottom tohtoročnej novény je heslo pápeža sv. Jána Pavla II. „Totus tuus, Maria“.

Trnavskú novénu je možné sledovať prostreníctvom TV Lux a Rádia Lumen.

modlitba ktorú sa Ján Pavol II modlil každý deň

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna udeľ nám svoje požehnanie!

Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si viedol,
sprevádzaj ju po cestách sveta, aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou.
Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo, ktoré osvetľuje cesty tohto života.

Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu!
Varoval si pred útokmi satana, ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba,
keď ju Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami, vojnami, nespravodlivosťou.
Ty, ktorý si vždy bol proti vojne, pozývaj k dialógu zasievajúc lásku:
oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna nech zostúpi na nás Božie požehnanie.
Amen.

You may also like...