MAGIS 2018

Veľmi radi vám prinášame informáciu a pozvánku na zaujímavé „duchovno-spoločensko-zážitkové“ podujatie v duchu ingnaciánskej spirituality organizované jezuitmi.

V dňoch 14. až 22. júla 2018 sa bude konať Magis Central Europe 2018. Tento rok sa uskutoční v Poľsku, Česku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku a na Slovensku.

Mladí ľudia vo veku 18 – 35 rokov z európskych ale aj ne európskych krajín sa počas prvých dní (14.-20.07.2018) budú mať možnosť zúčastniť 18 rôznych „experimentov“ (workshopy v menších skupinkách). Vybrať si môžu činnosť v sociálnej, ekologickej, putovnej alebo umeleckej oblasti.
Napriek rozdielnosti v činnostiach či aktivitách, ktoré účastníkov čakajú, budú mať dni strávené v experimente tri spoločné piliere: modlitba, slávenie Eucharistie a večerné zdieľanie (tzv. magis kruh). Na spoločnom záverečnom víkende v poľskom Łódź (20. – 22. júl.2018) sa stretnú účastníci všetkých experimentov, aby sa v atmosfére spoločenstva a modlitby podelili so svojou skúsenosťou z experimentov a aby počas tzv. Festivalu národov prezentovali svoju kultúru a krajinu, ostatným účastníkom tohtoročného Magisu.  Ukončenie stretnutia bude spoločným slávením Eucharistie na záver stretnutia.
Informácie k jednotlivým experimentom ako aj k samotnému Magis Central Europe 2018 sú na webovskej stránke: www.magis2018.org. Prihlásiť sa dá do 1. apríla 2018.

You may also like...