Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi

Mesiac marec je v katolíckej cirkvi venovaný úcte k sv. Jozefovi.
V mesiaci marec sa môžme modliť marcovú pobožnosť k sv. Jozefovi
a tým prejaviť úctu tomuto úžasnému svätcovi,
a prosiť ho pomoc a ochranu.

texty k marcovej pobožnosti v pdf formáte nájdete tu:
Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi

„Nespomínam si, že by som ho doposiaľ o niečo prosila a on by mi to neudelil.“
„Prosím iba pre lásku Božiu: kto nechce veriť mojim slovám,
nech to sám skúsi; potom iste zo skúseností pozná, aký veľký úžitok z toho máme,
ak sa odporučíme tomuto slávnemu svätcovi a zbožne ho uctievame.“
Keďže som veľmi skúsila, koľko vyslyšaní dosahuješ od Boha,
rada by som povzbudila  všetkých ľudí, aby ťa uctievali…
Duše, čo sa ti zverujú, dosiahnu pomoc mimoriadnym spôsobom.
Jasne som zakúsila, že tvoja pomoc je vždy nad očakávanie.

Sv. Terézia z Avily

Môže sa Vám ešte páčiť...