Mimoriadny rok sv. Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

zdroj obrázok: Salezini Rozkvet

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

„Včera bol publikovaný Apoštolský list venovaný svätému Jozefovi, ktorý bol pred 150 rokmi vyhlásený za patróna univerzálnej Cirkvi. Dal som mu názov „S otcovským srdcom“. Boh mu zveril najvzácnejšie poklady – Ježiša a Máriu –, a on odpovedal plne s vierou, odvahou, nežnosťou, „s otcovským srdcom“. Vzývajme jeho ochranu nad Cirkvou v tomto našom čase a učme sa od neho vždy konať, s pokorou, Božiu vôľu.“
povedal pápež František na generálnej audiencii v stredu 9.12.2020

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021.

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“.

zdroj: vaticannews.va

You may also like...