Národná púť do Ellwangenu 21.9.2019

 

Slovenská národná púť do Ellwangenu
ku cti našich vierozvestcov sv. Cyrilovi a sv. Metodovi sa uskutoční

v sobotu  21. septembra 2019

Program:

9.45 hod. stretnutie pred bazilikou sv. Víta v Ellwangen
možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia

10.30 hod.   slávnostná sv. omša k úcte sv. Cyrila  a sv. Metoda

13.00 hod.   obed  a spoločné posedenie v exercičnom dome Schönenberg

16.30 hod.   litánie k Panne Márii v bazilike Schönenberg
spojené s eucharistickým požehnaním a ukončenie púte.

You may also like...