Príď Duchu Svätý

Príď, Duchu Svätý,
premeň naše vnútorné napätie na  slobodu,
premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň nás strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,
premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,
premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.
Vyrovnaj naše krivé cesty. Vyplň našu prázdnotu.
Očisť nás od pýchy. Prehĺb našu pokoru.
Rozpáľ v nás lásku. Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,
aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil
a boli šťastní pri tvojom slove:
Blahoslavení čistého milujúceho srdca,
lebo oni uvidia Boha. Amen.

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z_neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v_nej
i_pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v_dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v_slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v_každý čas;
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v_teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho,

Tešiteľ si najlepší,
ó hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú blaženú,
daj nám radosť trvalú.
Amen.

You may also like...