Smútočné oznámenie

V nedeľu 7.7.2019 zomrel pán Jozef Hudymač, otec nášho misionára Petra.
Venujte mu tichú spomienku a spomeňte si na neho v modlitbách.

You may also like...