Svätá omša v nedeľu 6. septembra 2020 v Stuttgarte

Drahí veriaci, vážení krajania, milí priatelia!

Aj po letnej prestávke pokračujeme vo verejných bohoslužbách slávených na území diecézy Rottenburg-Stuttgart.

Sv. omša bude už najbližšiu nedeľu 6. septembra 2020 v Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)

Predpokladom slávenia sv. omše je však najprv zakaždým záväzné nahlásenie sa (!) veriaceho
na sv. omšu u svojho dušpastiera (telefonicky – Slovenská katolícka misia – MA: 0621 81 45 95,
alebo e-mailom: peter.hudymac@googlemail.com ).
Pri nahlásení sa je potrebné zadať presnú adresu bydliska a telefónne číslo /pre prípadné spätné
odkontrolovanie reťazca nákazy … ide o požiadavku zo strany nemeckého zdravotníckeho a hygienického úradu

Pri účasti na sv. omšiach je však naďalej potrebné rátať s početnými obmedzeniami a za dodržiavania viacerých protiepidemických opatrení, (napr.: povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola; 2-metrový odstup; vrelé odporúčanie nasadiť si počas bohoslužby vlastné rúško na zakrytie nosa a úst; osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu! atď.)

Na bohoslužbách sa môžu zúčastňovať veriaci bez rozdielu veku (veriaci vyššieho veku – tzv. ´riziková skupina´ – musia sami zvážiť, či sa bohoslužby zúčastnia, alebo nie…).

Po sv. omšiach sa už dovoľujú aj stretnutia v sále (!)

(samozrejme aj pri nich sa vyžaduje dodržiavanie protiepidemických opatrení…)

Všeobecné pravidlá, ktoré sú potrebné z nariadenia biskupstva dodržiavať a zohľadňovať počas slávení sv. omší sú nasledujúce:

– Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
– Pri vstupe do kostola i pri jeho opúšťaní sa musí zakaždým zabezpečiť 2-metrový odstup.
– Medzi veriacimi musí byť zaručený odstup minimálne 2 metrov na všetky strany vpravo, vľavo, dopredu, dozadu) počas celej sv. omše.
– V kostoloch budú počas bohoslužieb označené vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude vzdialené minimálne dva metre od seba. Miesto na státie sa neumožňuje.
Členovia rodín, ktorí žijú tak či tak v spoločnej domácnosti, rozdeľovaní nebudú.
– Počas sv. omše sa spoločný spev vypúšťa (zvýšené riziko nákazy). Liturgické piesne spieva a hrá iba organista – zastupujúc tak celú veriacu komunitu.
– Jednotný katolícky spevník sa rozdávať nebude. Každý veriaci si však môže doniesť do kostola vlastnú modlitebnú knižku.
– Pre každého zúčastneného sa pri sv. omši veľmi odporúča nasadiť si vlastné rúško na zakrytie nosa a úst!
– Zostáva taktiež v platnosti zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Sväté prijímanie sa bude podávať do rúk.
– Osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu!
– Aj naďalej zostáva v platnosti biskupský dišpenz, ktorým sú veriaci v ´korona-období´ oslobodení od pravidelnej povinnosti zúčastňovať sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok.

Milí krajania,

tak vás všetkých po letnej prestávke srdečne pozývam na ďalšiu sv. omšu (v slovenskom jazyku), slávenú už najbližšiu nedeľu v Stuttgart-Botnang (06. septembra 2020, so začiatkom o 14:30 hod.) (kostol: St. Clemens)

So želaním, aby ste všetci naďalej zostávali zdraví a aby Božie požehnanie na Vás všetkých spočívalo v prehojnej miere i naďalej, Vás srdečne pozdravuje a do svojich modlitieb nezabúda i naďalej zahŕňať,

misionár

P. Hudymač

P.S. Už teraz sa teším na osobné stretnutie v nedeľu pri (i po) sv. omši v Stuttgarte.

You may also like...