Sväté omše počas Veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok – 18. apríl 2019  – 18.30 hod. 
sv. omša Mannheim, Spitalkirche
spoločne s veriacimi Poľskej katolíckej misie

Veľký piatok  – 19. apríl 2019 – 15.00 hod.
obrady Veľkého piatku spoločne s nemeckou farnosťou
v StuttgartBotnang, v kostole St. Clemens

Biela sobota  – 20. apríl 2019 – 17.30 hod.
Veľkonočná vigília Stuttgart-Botnang, v kostole St. Clemens .

Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Veľkonočná nedeľa –  21. apríl 2019 –  15.00 hod.  
pravidelná sv. omša popoludní Kaiserslautern v kostole St. Franziskus


Po sv. omšiach nasleduje zakaždým posedenie pri veľkonočnej atmosfére.

Pozvite aj všetkých vám známych krajanov!

You may also like...