Svätá omša v nedeľu 10.mája 2020 iba v Stuttgarte

Drahí veriaci, vážení krajania, milí priatelia!

Od soboty 9. mája 2020 budú obnovené verejné bohoslužby na celom území diecézy Rottenburg-Stuttgart, ktoré však budú podliehať početným obmedzeniam a za dodržiavania viacerých protiepidemických opatrení. Na chystaných bohoslužbách sa budú môcť zúčastňovať veriaci bez rozdielu veku (veriaci vyššieho veku – tzv. ´riziková skupina´ – musia sami zvážiť, či sa bohoslužby zúčastnia, alebo nie…).

Všeobecné pravidlá, ktoré bude potrebné z nariadenia biskupstva dodržiavať a zohľadňovať počas slávení sv. omší v najbližšom pokračujúcom „korona-období“, sú nasledujúce:

-Sv. omše sa bude môcť už najbližšiu nedeľu v Stuttgarte-Botnang 10. mája 2020 o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens) zúčastniť žiaľ iba obmedzený počet veriacich (celkový počet sa musí totiž vždy orientovať podľa veľkosti kostola: Nemecká farnosť počíta v kostole St. Clemens na Lortzingstrasse 21 /Stuttgart-Botnang/ s možnosťou približne asi 30 – 40 veriacich na jednu sv. omšu)

V Böblingene (kostol: Marienkirche) zatiaľ nie je možnosť sláviť sv. omšu.

Predpokladom slávenia sv. omše je však najprv zakaždým záväzné nahlásenie sa (!) veriaceho na sv. omšu u svojho dušpastiera (telefonicky – Slovenská katolícka misia – MA: 0621 81 45 95,
alebo e-mailom: peter.hudymac@googlemail.com).
Pri nahlásení sa je potrebné zadať presnú adresu bydliska a telefónne číslo /pre prípadné spätné odkontrolovanie reťazca nákazy… / – jedná sa tu o požiadavku zo strany nemeckého zdravotníckeho a hygienického úradu/

-Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.

-Pri vstupe do kostola i pri jeho opúšťaní sa musí zakaždým zabezpečiť 2-metrový odstup.

-Medzi veriacimi musí byť zanezpečený odstup minimálne 2 metrov na všetky strany (vpravo, vľavo, dopredu, dozadu) počas celej sv. omše.

-V kostoloch budú počas bohoslužieb označené vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude vzdialené minimálne dva metre od seba. Miesto na státie sa neumožňuje.

Členovia rodín, ktorí žijú tak či tak v spoločnej domácnosti, rozdeľovaní nebudú.

-Počas sv. omše sa spoločný spev vypúšťa (zvýšené riziko nákazy).
Liturgické piesne spieva a hrá iba organista – zastupujúc tak celú veriacu komunitu.
-Jednotný katolícky spevník sa rozdávať nebude.
Každý veriaci si však môže doniesť do kostola vlastnú modlitebnú knižku.

-Pre každého zúčastneného sa pri sv. omši veľmi odporúča nasadiť si vlastné rúško na zakrytie nosa a úst!

-Zostáva taktiež v platnosti zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.

Sväté prijímanie sa bude podávať do rúk.

-Osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby,
sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu!

-Aj naďalej zostáva v platnosti biskupský dišpenz, ktorým sú veriaci v ´korona-období´ oslobodení od pravidelnej povinnosti zúčastňovať sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok.

Stretnutia po všetkých sv. omšiach sa pochopiteľne vynechávajú.

Milí krajania,
osobne si aj ja uvedomujem, že sa od nás týmito pravidlami a obmedzeniami vyžaduje vynaloženie zväčšenej snahy i úsilia, aby sme sa pokúsili za každú cenu zamedziť potenciálne šírenie ďalšej nákazy… Mnohé z nariadení znejú pre mnohých z nás nezvyčajne a aj do najbližšieho obdobia to s najväčšou pravdepodobnosťou takto zostane. Na druhej strane, i keď s obmedzeniami, je nám však predsa umožnené konečne po dlhšom čase sláviť sv. omše ´naživo´ a nielen ´virtuálne´…

S úprimnou radosťou i s vďačnosťou v srdci využime túto príležitosť!

So želaním, aby ste všetci naďalej zostávali zdraví a aby Božie požehnanie na Vás všetkých spočívalo v prehojnej miere i naďalej, Vás z Mannheimu srdečne pozdravuje a do svojich modlitieb nezabúda i naďalej zahŕňať,

misionár
P. Hudymač

P.S. Už teraz sa teším na osobné stretnutie v nedeľu pri sv. omši v ST.

You may also like...