Svetový deň starých rodičov a seniorov – nedeľa 24. júla 2022

Na dôležitú úlohu starých ľudí v rodine, Cirkvi a spoločnosti a najmä vzťahy medzi generáciami upozorňuje pápež František počas svojho pontifikátu systematicky. Na nedeľu 24. júla 2022 vyhlásil svetový deň starých rodičov a seniorov.

Téme zmyslu a hodnoty staroby sa Svätý Otec v posledných mesiacoch pravidelne venuje pri generálnych audienciách. V svojich katechézach čerpá poučenie pre našu dobu z biblických postáv ako Simeon a Anna, Noemi a Rút, Eleazar, Mojžiš či patriarcha Noe.

Pozornosť venovaná starým rodičom a starším ľuďom nemôže byť niečím výnimočným, pretože ich prítomnosť nie je výnimočná, ale je stabilnou súčasťou našich spoločností“, uvádza prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell. Ako dodáva, „Svätý Otec nás pozýva, aby sme si uvedomili ich význam v živote našich krajín a komunít a aby sme to robili nie ojedinele, ale systematicky. To znamená, že nejde len o pomáhanie v krízových situáciách, ale o položenie základov pre dlhodobú pastoračnú prácu“ pre budúce desaťročia.

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov
si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz:

„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15)

MODLITBA NA 2. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV


PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, v nedeľu 24. júla 2022, dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František alebo na rozličných sláveniach odohrávajúcich sa po celom svete. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše v očistci. Plnomocné odpustky je možné získať za splnenia obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu)

zdroj: saletini rozkvet facebook a vatican news

Môže sa Vám ešte páčiť...