Tip na Turíce: Fest der Jugend online

Tohtoročný „Turíčny Event“ ktorý sa konáva v Salzburgu je tento rok online, sledujte tu:

https://festderjugend.at/

You may also like...