Týždeň modlitieb za duchovné povolania 6.-12.mája 2019


V týždni 6. – 12. mája 2019 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe
za nové povolania pre Cirkev.
Zborník s podnetmi na modlitbu na každý deň tohto týždňa v slovenčine
si môžete stiahnuť tu

Týždeň modlitieb za duchovné povolania končí v štvrtú veľkonočnú nedeľu,
tzv. Nedeľu Dobrého pastiera, keď sa v Katolíckej cirkvi slávi
Svetový deň modlitieb za duchovné povolania,
(ktorý zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1964).

Viac info k modlitebnej iniciatíve v nemčine:
24 Stunden Gebet um geistliche Berufungen 11. – 12. 5. 2019
www.werft-die-netze-aus.de

Pápež František v posolstve k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí, spoznať svoje povolanie a dať životu správny smer nie je vždy jednoduché. Je preto potrebné, aby sa celá Cirkev, kňazi, rehoľníci, pastorační asistenti, vychovávatelia, snažili ponúknuť zvlášť mladým ľuďom príležitosť k načúvanie a k poznávaniu povolania. Je potrebná pastorácia mládeže a pastorácia povolaní, ktorá pomôže objaviť Boží plán, zvlášť prostredníctvom modlitby, rozjímania Božieho slova, skrze eucharistickú adoráciu a duchovné sprevádzanie.“

You may also like...