Vytvorme nazaretský dom – pozvanie k modlitbe

Otec biskup Stanislav Stolárik vo svojej homílii na sviatok Narodenia Pána pozýva k spoločnej modlitbe za ochranu rodín, manželstiev a našich domovov a zverenie sa pod ochranu Svätej rodiny.

Modlitba
od 25.12.2020 – slávnosť Božieho Narodenia
do 2.2.2021 – sviatok Obetovania Pána

každý deň :
Žalm 51 – odprosenie za hriechy členov rodiny (možno ich aj osobitne spomenúť)
Desiatok ruženca – s prosbou za konkrétne potreby rodiny, za víťazstvo Panny Márie v našich srdciach
Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame sv. Jozef“
Žalm 121 – o Božejstarostlivosti a ochrana pre nášho domu

každý štvrtok
Adorácia – aspoň krátku chvíľu adorovať Ježiša, keď to bude možné v kostole, cez médiá alebo adorácia Ježiša v srdci

každý piatok:
Uctenie kríža môže byť spojené s meditáciou o utrpení Pána Ježiša

2.2.2021
Desiatok ruženca k Duchu Svätému

Plné znenie homílie nájdete na stránke rožňavského biskupstva,
tu: http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vytvorme-Nazaretsk%C3%BD-dom.pdf

You may also like...