Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek.
Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí,
ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo všetkého zla, ktoré na nich dolieha.”
(biskup Babjak v pastierskom liste zo 14.10.2020)

Ponúkame vám malý zoznam kostolov v Stuttgarte a okolí,
v ktorých býva pravidelná adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou (ide o nemecké farnosti).
(zoznam budeme postupne dopĺňať)

St. Hedwig Kirche, Lieschingstr. 44, 70567 Stuttgart – Möhringen

každý piatok od 17.30 hod. s možnosťou prijať sviatosť zmierenia,
o 19.00 hod je sv. omša a prvý piatok v mesiaci je nočná adorácia do 8.00 hod. ráno
v období pôstu a adventu je nočná adorácia každý piatok
každú nedeľu od 13.00 – 19.00 hod. (o 19.00 hod. je sv. omša)

https://www.hedwigundulrich.de/

obrázok zdroj: saletini rozkvet

Môže sa Vám ešte páčiť...