Termíny najbližších svätých omší

Nedeľa 11. apríl 2021– Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21) slovenská sv. omša – Böblingen o 16:30 hod. (Marienkirche, Berlinerstraße 14) slovenská sv. omša Nedeľa 18. apríl 2021 – slovenská sv....

Veľkonočný misijný list – VEĽKÁ NOC 2021

Milí krajania, tohtoročný veľkonočný misijný list nájde na tomto odkaze: Veľkonočný misijný list Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Hojnosť Božích milostí...

19.marec – sviatok svätého Jozefa

O sv. Jozefovi – informácie a postrehy o sv. Jozefovi vo forme brožúrky Patris Corde – S otcovským srdcom – apoštolský list pápeža Františka, ktorým vyhlásil mimoriadny rok Sv. Jozefa. Jeho úmyslom je povzbudiť...

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti

Svätý Jozef je v katolíckej cirkvi uctievaný aj ako patrón dobrej smrti. Už po generácie ho takto uctievajú preto, že podľa tradície, keď sv. Jozef zomieral, mal pri sebe Ježiša i Máriu. V dnešnej dobe...

 Svätý Jozef, oroduj za nás!

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Mimoriadny rok sv. Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom...

Krížová cesta – modlitba

V rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc sme sa každoročne stretli a spoločne pomodlili pobožnosť krížovej cesty.Tohto roku sa spoločná pobožnosť opäť konať nebude. Pozývame vás však, pomodliť sa túto pobožnosť súkromne, či doma,...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Biblické stretká sa dočasne nekonajú

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa biblické stretká nekonajú. Povzbudzujeme vás však k čítaniu Božieho slova doma, v rodinách. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ (Ž 119, 105) Nech živé Božie Slovo pôsobí vo...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...