Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi

Mesiac marec je v katolíckej cirkvi zasvätený úcte k sv. Jozefovi. V tomto mimoriadnom roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František od 8.12.2020 a trvá do 8.12.2021 sa môžme pomodliť marcovú pobožnosť k sv....

Pôst 2021

Posolstvo pápeža Františka na pôstne obdobie 2021:https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-02/posolstvo-svateho-otca-frantiska-na-postne-obdobie-2021.html Pápežské misijné diela pripravili pôstne výzvy počas korona krízy s názvom“IZBA MIESTOM NEBA – 12 komnát srdca”.  viac info: https://misijnediela.sk/2021/02/izba-miestom-neba-12-komnat/ brožúrka: https://misijnediela.sk/2021/02/izba-miestom-neba-12-komnat/

Pôstne zamyslenia s KBS

Do projektu adventných myšlienok Konferencie biskupov Slovenska sa môžete prihlásiť na stránke:https://zamyslenia.kbs.sk/

 Svätý Jozef, oroduj za nás!

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Mimoriadny rok sv. Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom...

Krížová cesta – modlitba

V rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc sme sa každoročne stretli a spoločne pomodlili pobožnosť krížovej cesty.Tohto roku sa spoločná pobožnosť opäť konať nebude, je zrušená. Pozývame vás však, pomodliť sa túto pobožnosť súkromne,...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Vianočný misijný list 2020

Milí krajania, tohtoročný vianočný misijný list: Vianočný misijný list Požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa a šťastlivý (bezvírusový) Nový rok ´2021 Vám od betlehemského Dieťaťa vyprosuje a želá misionár Peter...

Biblické stretká sa dočasne nekonajú

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa biblické stretká nekonajú. Povzbudzujeme vás však k čítaniu Božieho slova doma, v rodinách. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ (Ž 119, 105) Nech živé Božie Slovo pôsobí vo...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...