Biblické stretko 20.10.2023

Biblické stretká sa od nového školského roka 2023 / 2024 budú konať spravidla vždy v piatky pred IV. nedeľou v mesiaci, so začiatkom od 18:00 hod. vo farskej sále (dole pod kostolom) farnosti St....

Ako voliť zo zahraničia – parlamentné voľby 30.09.2023

V sobotu 30. septembra 2023 sa na Slovensku konajú predčasné parlamentné voľby. Ak sa chcete volieb zúčastniť a nebudete v čase volieb na Slovensku, máte možnosť voliť poštou. Požiadať o voľbu poštou bolo treba...

Veľkonočný misijný list – VEĽKÁ NOC 2023

Milí krajania, tohtoročný veľkonočný misijný list nájde na tomto odkaze: Veľkonočný misijný list Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Hojnosť Božích milostí...

Krížová cesta 18.03.2023 Mariazell Hechingen

Tento rok sa pobožnosť krížovej cesty budeme spoločne modliť v sobotu 18.03.2023 o 15.00 hod. v Maria Zell Hechingen stretneme sa o 14.30 hod. na parkovisku Parkplatz Mariazell 72379 Hechingen Bližšie info a podrobnú...

19. marec – sviatok sv. Jozefa

19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozefa robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. „Nespomínam si,...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Challenge 2023 – prečítajme bibliu za jeden rok

Ak ešte nemáte predsavzatie do nového roka, ponúkame jednu inšpiráciu, a síce inšpiráciu Božím Slovom. Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu. Určite ste sa už stretli s...

O husiach, snehovej búrke a tajomstve Vianoc

Bol raz jeden muž, ktorý neveril v Boha a netajil sa svojím negatívnym vzťahom k náboženstvu a cirkevným sviatkom. Naopak, jeho žena bola veriaca a deťom vštepovala vieru v Boha napriek mnohým pohŕdavým pripomienkam...

Modlitba za mier na Ukrajine

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za...