Biblické stretko 17.12.2021

Opäť sa môžte tešiť na ďalšie biblické stretko17. decembra 2021v Gemeindezentrum St. Stephanus Kirche – Filderstadt-Bernhausen,so začiatkom od 18.00 hod. Téma stretka: Liturgické texty na 1.sviatok vianočný v roku „C“ (25.12.2021)  nájdete ich tu:   https://lc.kbs.sk/...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti

Svätý Jozef je v katolíckej cirkvi uctievaný aj ako patrón dobrej smrti. Už po generácie ho takto uctievajú preto, že podľa tradície, keď sv. Jozef zomieral, mal pri sebe Ježiša i Máriu. V dnešnej dobe...

Texty príhovorov pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku

všetky informácie o návšteve pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021 sú na stránke https://www.navstevapapeza.sk/sk Príhovory pápeža Františka na stretnutiach počas jeho návštevy na Slovensku nájdete (vo forme pdf brozurky)...

20. výročie kňazskej vysviacky

Náš misionár Peter si v uplynulých dňoch pripomenul 20. výročie vysviacky za kňaza. Aj touto cestou mu chceme poďakovať za všetko, čo nám v Kristovej láske odovzdáva a do ďalších rokov kňazskej služby vyprosujeme...

Mimoriadny rok sv. Jozefa

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Mimoriadny rok svätého Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého...

Krížová cesta – modlitba

V rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc sme sa každoročne stretli a spoločne pomodlili pobožnosť krížovej cesty.Tohto roku sa spoločná pobožnosť opäť konať nebude. Pozývame vás však, pomodliť sa túto pobožnosť súkromne, či doma,...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...