Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Vytvorme nazaretský dom – pozvanie k modlitbe

Otec biskup Stanislav Stolárik vo svojej homílii na sviatok Narodenia Pána pozýva k spoločnej modlitbe za ochranu rodín, manželstiev a našich domovov a zverenie sa pod ochranu Svätej rodiny. Modlitba od 25.12.2020 – slávnosť...

Mimoriadny rok sv. Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom...

Vianočný misijný list 2020

Milí krajania, tohtoročný vianočný misijný list: Vianočný misijný list Požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa a šťastlivý (bezvírusový) Nový rok ´2021 Vám od betlehemského Dieťaťa vyprosuje a želá misionár Peter...

 Svätý Jozef, oroduj za nás!

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Biblické stretká sa dočasne nekonajú

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa biblické stretká nekonajú. Povzbudzujeme vás však k čítaniu Božieho slova doma, v rodinách. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ (Ž 119, 105) Nech živé Božie Slovo pôsobí vo...

Trnavská novéna 13. – 21.11.2020 – online

Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätá so storočnicou narodenia sv. Jána Pavla II. Mottom tohtoročnej novény je heslo pápeža sv. Jána Pavla II. „Totus tuus, Maria“. Trnavskú novénu je možné sledovať prostreníctvom...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...