Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Vysviacka diakona

V sobotu 10.10.2020 bol v kostole sv. Petra Canisia vo Friedrichshafen vysvätený za stáleho diakona Ľuboš Ihring Záznam zo slávnostnej sv. omše je možné sledovať tu: http://www.diakonat-drs.de/aktuelles/ Ďakujeme Pánu Bohu za dar povolania pre...

Ponuka SLH pre mladých: ONLINE FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

Spoločenstvo Ladislava Hanusa sa venuje sa predovšetkým formácií mladých ľudí. Jeho víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku a vo svete. Súčasná kríza...

Modlitby v čase epidémie

Pane, v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich.Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim.Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia.Lekárom a vedcom daruj múdrosť...

Príď Duchu Svätý

Príď, Duchu Svätý, premeň naše vnútorné napätie na  slobodu, premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho, premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, premeň nás strach na neochvejnú vieru v teba, premeň našu horkosť na sladkosť...