Biblické stretko 24.02.2023

na ďalšie biblické stretko vás pozývame24.februára 2023do Gemeindezentrum St. Stephanus Kirche – Filderstadt-Bernhausen,so začiatkom od 18.00 hod. Téma stretka: Liturgické texty na 1. pôstnu nedeľu (26.02.2023)  nájdete ich tu:   https://lc.kbs.sk/ stretká vedie náš...

Vianočný misijný list 2022

Na VIANOCE sa Boh stáva človekom,aby nás naplnil jasom svojho svetla.Nech vo Vašom živote nielen cez Vianoce,ale aj počas celého nastávajúcehoNového roka ´2023PRETRVÁVA práve toto SVETLO,ktoré túži počas týchto sviatočných dnía najmä po nichnatrvalo...

Challenge 2023 – prečítajme bibliu za jeden rok

Ak ešte nemáte predsavzatie do nového roka, ponúkame jednu inšpiráciu, a síce inšpiráciu Božím Slovom. Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu. Určite ste sa už stretli s...

O husiach, snehovej búrke a tajomstve Vianoc

Bol raz jeden muž, ktorý neveril v Boha a netajil sa svojím negatívnym vzťahom k náboženstvu a cirkevným sviatkom. Naopak, jeho žena bola veriaca a deťom vštepovala vieru v Boha napriek mnohým pohŕdavým pripomienkam...

Modlitba za mier na Ukrajine

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za...

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski...

19. marec – sviatok sv. Jozefa

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Texty príhovorov pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku

všetky informácie o návšteve pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021 sú na stránke https://www.navstevapapeza.sk/sk Príhovory pápeža Františka na stretnutiach počas jeho návštevy na Slovensku nájdete (vo forme pdf brozurky)...