Biblické stretko 18.12.2020

Biblické stretko bude v piatok:18. decembra 2020v Gemeindezentrum St. Stephanus Kirche – Filderstadt-Bernhausen,so začiatkom od 18.00 hod. nakoľko je obmedzený počet osôb na stretku, je potrebné sa vopred prihlásiť mailom na adrese:webmaster@nemecko-misie.com Téma stretka: Liturgické čítania...

Trnavská novéna 13. – 21.11.2020 – online

Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätá so storočnicou narodenia sv. Jána Pavla II. Mottom tohtoročnej novény je heslo pápeža sv. Jána Pavla II. „Totus tuus, Maria“. Trnavskú novénu je možné sledovať prostreníctvom...

Sviečka za nenarodené deti

viac info: https://sviecka.forumzivota.sk/ projekty konkrétnej pomoci: https://sviecka.forumzivota.sk/podporene_projekty_a_cinnost_fora_zivota/

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Modli(í)me sa ruženec

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení. Vo Fatime sa predstavila Panna Mária trom deťom ako Kráľovná ruženca. Prvé zjavenie 13. mája 1917 končilo výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“ Sestra Lucia...

Vysviacka diakona

V sobotu 10.10.2020 bol v kostole sv. Petra Canisia vo Friedrichshafen vysvätený za stáleho diakona Ľuboš Ihring Záznam zo slávnostnej sv. omše je možné sledovať tu: http://www.diakonat-drs.de/aktuelles/ Ďakujeme Pánu Bohu za dar povolania pre...

Ponuka SLH pre mladých: ONLINE FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

Spoločenstvo Ladislava Hanusa sa venuje sa predovšetkým formácií mladých ľudí. Jeho víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku a vo svete. Súčasná kríza...

Modlitby v čase epidémie

Pane, v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich.Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim.Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia.Lekárom a vedcom daruj múdrosť...