Púť a pôst za kňazov

pripojte sa aj vy modlitbou za nášho kňaza viac info: http://www.postaputzaknazov.sk/postaput/post.html

20. výročie kňazskej vysviacky

Náš misionár Peter si v uplynulých dňoch pripomenul 20. výročie vysviacky za kňaza. Aj touto cestou mu chceme poďakovať za všetko, čo nám v Kristovej láske odovzdáva a do ďalších rokov kňazskej služby vyprosujeme...

Mimoriadny rok sv. Jozefa

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Biblické stretko 17.09.2021

Opäť sa môžu konať biblické stretká! ak to situácia po letných prázdninách dovolí, najbližšie stretko bude: 17. septembra 2021v Gemeindezentrum St. Stephanus Kirche – Filderstadt-Bernhausen,so začiatkom od 18.00 hod. Téma stretka: Liturgické texty na 25. cezročnú...

Veľkonočný misijný list – VEĽKÁ NOC 2021

Milí krajania, tohtoročný veľkonočný misijný list nájde na tomto odkaze: Veľkonočný misijný list Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Hojnosť Božích milostí...

Mimoriadny rok svätého Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého...

Krížová cesta – modlitba

V rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc sme sa každoročne stretli a spoločne pomodlili pobožnosť krížovej cesty.Tohto roku sa spoločná pobožnosť opäť konať nebude. Pozývame vás však, pomodliť sa túto pobožnosť súkromne, či doma,...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Biblické stretká sa dočasne nekonajú

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa biblické stretká nekonajú. Povzbudzujeme vás však k čítaniu Božieho slova doma, v rodinách. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ (Ž 119, 105) Nech živé Božie Slovo pôsobí vo...