Kategória: Akcie Stuttgart

Biblické stretko

Pravidelne raz do mesiaca (spravidla v piatok pred treťou nedeľou v mesiaci) sa stretávame pri Božom slove, aby sme pod vedením nášho misionára ThDr. Petra Hudymača PhD. vo svetle Božieho slova spoločne uvažovali nad...

Detské sväté omše

Pri našich svätých omšiach býva často veľmi rušno, čo nás teší, pretože to signalizuje, že naše spoločenstvo je otvorené deťom. Inšpirovalo nás to preto raz štvrťročne venovať svätú omšu obzvlášť im. Spievame počas nej...

Krížová cesta

Krížová cesta je tradičná pobožnosť, v ktorej rozjímame o utrpení Ježiša Krista v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. Raz ročne, počas pôstneho obdobia, sa...

Mikuláš

Deťom, ktoré celý rok poslúchali, nosí Mikuláš darčeky a pravidelne sa zastaví aj u nás na misii. Ak chcete vediet viac alebo máte doma poslušné deti, ktoré by si tiež zaslúžili pochvalu od Mikuláša,...

Miništrantské stretko

Miništrantské stretko sa koná každú prvú nedeľu v mesiaci. Okolo obeda sa stretneme s pánom farárom. On nám povie o zaujímavých veciach. Často sa týkajú svätých, ktorí majú v ten deň sviatok. Na záver...

Národná púť do Ellwangenu

Spravidla poslednú septembrovú sobotu sa konáva púť Slovákov do Ellwangen-Jagst, kde bol koncom 9. storočia väznený sv. Metod. Tieto púte sa konávajú každoročne už od roku 1971. V časoch vtedajšej ČSSR/socialistickej vlády na Slovensku,...

Grilovačka

Grilovačka

Na spoločnú grilovačku, na ktorú nás každoročne pozýva pán farár, sa všetci tešíme začiatkom mája. Koná sa zvyčajne pri dedinke Schöckingen. Nie je to typické grilovanie, skôr by to vystihovalo slovo piknik 🙂 Hlavným...

Putovný obraz Panny Márie

Putovný obraz Trikrát obdivuhodnej Božej Matky a Kráľovnej Schönstattského hnutia Úlohou Božej Matky vždy bolo a je privádzať ľudí k Ježišovi. Svedčí o tom množstvo mariánskych pútnických miest po celom svete a aj Schönstattské...