Národná púť do Ellwangenu

Spravidla poslednú septembrovú sobotu sa konáva púť Slovákov do Ellwangen-Jagst, kde bol koncom 9. storočia väznený sv. Metod. Tieto púte sa konávajú každoročne už od roku 1971. V časoch vtedajšej ČSSR/socialistickej vlády na Slovensku, keď naši krajania nemohli navštíviť svoju domovinu, mali tieto púte obzvlášť veľký význam pre súdržnosť a národné povedomie Slovákov v Nemecku.
Pri tejto príležitosti nás svojou návštevou poctí jeden zo slovenských biskupov.

Púť začína sv. omšou o 11.00 hod. v bazilike svätého Víta po ktorej nasleduje pobožnosť pri pamätnej tabuli na mieste, na ktorom bol sv. Metod väznený.

Nasleduje spoločný obed v diecéznom vzdelávacom centre pri mariánskej bazilike na vrchu Schönenberg po ktorom je príležitosť na   rozhovor s pánom biskupom.
Púť sa končí o 16:00 pobožnosťou k Panne Márii v bazilike.

V posledných rokoch badať istý úbytok slovenských pútnikov na toto pamätné miesto, preto pozývame všetkých zúčastniť sa na tejto púti ku cti svätého Metóda a Matky Božej Panny Márie.

Aktuálnu pozvánku nájdete v sekcii Aktuálne.

Môže sa Vám ešte páčiť...