Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime

Pod záštitou Nemeckej komisie UNESCO, bol v Mannheime, ako prvom meste v Nemecku, spustený projekt: „Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime“.

Všetky tu žijúce kultúry, ktorých je viac ako 160, boli vyzvané nominovať významný objekt, miesto alebo tradíciu, ktorá vydáva svedectvo o vlastnej kultúre v našom meste.

Jessica Teschke, ktorá sa na organizácií tohto projektu podieľa, o ňom oboznámila aj nás v slovenskej katolíckej misii a položila nám jednoduchú otázku: „Čo vám v Mannheime pripomína Slovensko?“

Odrazu táto otázka až tak jednoduchá nebola. Po chvíli premýšľania si náš misionár, Peter Hudymač, spomenul, že v Mannheime trénoval náš slávny krasokorčuliar, Ondrej Nepela. A práve jeho sme navrhli ako dedičstvo Slovákov v Mannheime.

Všetky vybrané dedičstvá svetových kultúr v Mannheime boli prezentované a slávnostne zapísane do zoznamu v rámci veľkej show, ktorá sa konala v januári 2017.

Slovensko zastupovala Janka Kollárová.

Bližšie informácie o projekte, show, zozname a taktiež o našom slovenskom zastúpení nájdete na tomto linku.