Author: viera

Svätá omša 10.11.2019 iba v Stuttgarte

v nedeľu 10. Novembra 2019 bude sv. omša iba v Stuttgarte o 14.30 hod.    St.Clemens Kirche Lortzingstr. 21 70195 Stuttgart-Botnang V Böblingen sv. omša nebude!

Katarínska zábava 16.11.2019

Srdečne Vás pozývame na K A T A R Í N S K U     Z Á B A V U v sobotu 16. novembra 2019 od 16.00 hod. v Gemeindehaus St. Dominikus...

Do vašej pozornosti: Trnavská novéna 12.-21.11.2019

Témou Trnavskej novény tohto roku je„Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“a je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov„Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Tohotoročnej novény sa ako kazateľ zúčastní americký...

Modli(í)me sa ruženec

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení. Vo Fatime sa predstavila Panna Mária trom deťom ako Kráľovná ruženca. Prvé zjavenie sa 13. mája 1917 končilo výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“ Sestra...

SKM a TITUS ZEMAN

  To, že od 30. septembra 2017 má Slovensko nového blahoslaveného, je vám už všetkým určite známe. Pápež František vyhlásil za blahoslaveného saleziána mučeníka kňaza Titusa Zemana. Viete aj to, aké vzácne duchovné spojenie...