Autor: viera

Termíny najbližších svätých omší

Nedeľa, 03. marec 2024 slovenská sv. omša Stuttgart-Botnang – Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens Kirche, Lortzingstr. 21) Nedeľa, 10. marec 2024 slovenské sv. omše: – Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens...

Krížová cesta 09.03.2024 v dedinke Schlatt pri Hechingen

Tento rok sa pobožnosť krížovej cesty budeme spoločne modliť v sobotu 09.03.2024 o 15.00 hod. v dedinke Schlatt pri Hechingen stretneme sa o 14.30 hod. na parkovisku pri Friedhofskirche v Schlatt Bližšie info a...

19. marec – sviatok sv. Jozefa

19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozefa robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. „Nespomínam si,...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Challenge 2023 – prečítajme bibliu za jeden rok

Ak ešte nemáte predsavzatie do nového roka, ponúkame jednu inšpiráciu, a síce inšpiráciu Božím Slovom. Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu. Určite ste sa už stretli s...

O husiach, snehovej búrke a tajomstve Vianoc

Bol raz jeden muž, ktorý neveril v Boha a netajil sa svojím negatívnym vzťahom k náboženstvu a cirkevným sviatkom. Naopak, jeho žena bola veriaca a deťom vštepovala vieru v Boha napriek mnohým pohŕdavým pripomienkam...

Modlitba za mier na Ukrajine

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za...

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski...