„Ekologický vírus“

To, čo nedokážu hlásatelia ochrany životného prostredia a ani demonštrácie hnutia Fridays for Future (piatky za budúcnosť), to sa aktuálne darí jednému jedinému vírusu, ktorý ohrozuje celý svet: Plánované súkromné i služobné cesty sa hromadne rušia. Namiesto „mítingov“ sa podnikatelia z obchodnej branže dojednávajú na videokonferenciách. Železnice lákajú všade zľavnenými cestovnými lístkami, aby autá zostávali odstavené na parkoviskách. Plány na tohtoročné dovolenky v lete sú prekazené, rovnako aj triedne výlety. Spotreba motorových palív klesá. Ľudia si odrazu odopierajú chuť, aby nepodliehali stádovému pudu mať účasť na spoločenských akciách. Skoro všetci si zostávajú variť doma, keďže reštaurácie sú zatvorené až do odvolania. Nákupné obchôdzky sú obmedzené len na zadováženie si základných potravín. Ani žiadne veľtrhy sa nateraz nekonajú. Satelitné snímky dokonca ukazujú, ako drasticky znižuje limitovaná celosvetová produkcia napr. znečistenie ovzdušia v Číne… Ale, čo si môžeme priať ešte viac? Globálna klíma sa raduje! Negatívna zmena podnebia sa spomaľuje…

Áno, nejako takto by to vyzeralo už aj dlhodobejšie, keby zakaždým nasledovali za ekologickými výzvami i varovaniami konkrétne činy. Rozhodne – všetci túžime konečne žiť inakšie! Jednako však má každá reštrikcia svoju cenu. Aktuálna pandémia zapríčinená šírením koronavírusu nám dáva jasne najavo, že myslieť si, že môžeme ďalej hýrivo a márnivo pokračovať v „konzumnom šialenstve“, je nebezpečná ilúzia.

Už teraz krváca ekonomický priemysel, a preto požaduje štátne subvencie, aby vyrovnal svoj hospodársky prepad. Hotelierstvo, agentúry turizmu i miesta cestovného ruchu horekujú. V dôsledku hospodárskeho poklesu žiada obchodný biznis povolený predaj v nedeľu. Futbalové koncerny sa strachujú o ušlé zisky po odložení rozhodujúcich zápasov európskych líg. Čo sa má teda ešte točiť vo svete biznisu, keď už ani euro, dolár, jen či jüan nie sú plnohodnotne v obehu?

Podľa židovského, ako aj kresťanského presvedčenia boli epidémie vždy signálom toho, že niečo podstatné so životným štýlom národa nie je v poriadku, a že sa ľud odvrátil od Boha i od jeho spásneho plánu. A tak musia trpieť spolu s vinníkmi dokonca aj nevinní. Dnes sa už v našich demytologizovaných časoch neprijíma plauzibilný názor, že hrôzy, ktoré prežívajú ľudia, môžu byť aj Božím dopustením. Ak by sme to však celé obrátili pozitívne, bolo by možné zbadať v turbulentných znameniach našej doby aj šancu na zamyslenie, spytovanie svedomia, ľútosť, pokánie a obrátenie – na zrevidovanie vlastného života! Znamením najbližšej doby sa tak jednoznačne javí byť ´zachovávanie striedmosti´. Či privedie azda koronavírus Boží ľud opäť na správnu cestu k Pánovi? – Ako vtedy, keď poslal Boh pri východe z Egypta na Izraelitov jedovaté hady („… lebo zhrešili a šomrali proti Pánovi i proti Mojžišovi …“), ktoré ich hrýzli a mnoho z Izraelitov pomrelo (porov. Nm 21,4-9)…

Šanca na premenu zmýšľania zostáva i naďalej uprostred ľudského strachu, či dokonca hrôzy. Dokáže sa naša dnešná obava o život premeniť znova na bázeň pred Bohom? Keď jeden škodlivý vírus má dokonca moc zmutovať na „ekologický vírus“, prečo by nám niečo podobné nemalo umožniť aj aktuálne pôstne obdobie? Spytovanie svedomia ako uvažovanie a premýšľanie o našom morálnom správaní je možné stále. A to nielen v pôstnom období. Nie iba v dobe pokánia. Ale v ktoromkoľvek čase a hocikedy…

zdroj: spracované podľa článku v nem. časopise CIG

Môže sa Vám ešte páčiť...