Autor: sina

Vianočný misijný list 2021

Milí krajania, tohtoročný vianočný misijný list: Vianočný misijný list Požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa a šťastlivý Nový rok ´2022 Vám od betlehemského Dieťaťa vyprosuje a želá misionár Peter Hudymač

„Odpustenie je najväčšia vec v živote“

Zdenka Cecilia Schelingová (1916-1955)   Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako desiata z jedenástich detí. Bola pokrstená 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia...

Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znamenia neviditeľných Božích milostí, ktoré Boh vlieva do ľudských duší.

Krst

Čo je krst?