Krst

Čo je krst?

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. (KKC 1213)

Kto môže prijať krst?

„Krst je schopný prijať každý človek a iba ešte nepokrstený človek.“  (KKC 1246)

Aké sú účinky krstu?

Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť. Obsahuje odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov, narodenie pre nový život, ktorým sa človek stáva Otcovým adoptívnym synom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Pokrstený je tým včlenený do Cirkvi, Kristovho tela, a dostáva účasť na Kristovom kňazstve.  (KKC 1279)

Kto môže byť krstným rodičom

-každý katolík, ktorý sa zúčastnil na svätom prijímani a birmovke a zavŕšil šestnásty rok života;
-vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
-ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
-nie je rodičom krstenca
-nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom

Krstní rodičia:
Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi (platí však podmienka o cirkevnom sobáši).

Úlohou krstných rodičov je pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa, aby si v budúcnosti plnilo povinnosti, ktoré s krstom súvisia. Aby sa neskôr pripravilo na prijatie ostatných kresťanských sviatostí. Krstný rodič by byť pre svoje krstné dieťa vzorom a povzbudením na ceste k Bohu a byť s ním v pravidelnom kontakte.

 

V prípade záujmu o vyslúženie sviatosti krstu sa skontaktujte s duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie Petrom Hudymačom.

Pri žiadosti o krst treba priložiť nasledovné doklady:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • krstný list krstného rodiča straší nie viac ako 3 mesiace (so všetkými zapísanými potrebnými údajmi: krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, manželstvo, príp. iné)

Miesto krstu:

Krsty sa vysluhujú v kostoloch, kde bývajú slovenské omše. Z organizačných dôvodov je potrebné, aby ste sa s kňazom spojili dostatočne v predstihu, aby ste si mohli dohodnúť termín a dostali potrebné informácie, čo je potrebné zabezpečiť.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...