Modlitba za mier na Ukrajine

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:
Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier.
Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet,
odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí.
Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom.
Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom
neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov.
Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im.
Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili,
a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.
Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista,
lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. AMEN

zdroj: https://de-de.facebook.com/SaletiniRozkvet/

Môže sa Vám ešte páčiť...