Modlitby v čase epidémie

Pane,
v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých
a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich.
Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim.
Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia.
Lekárom a vedcom daruj múdrosť a energiu.
Politikom a zdravotníckemu personálu rozvahu.

Modlíme sa pred Tvojou tvárou, Pane,
aj za všetkých tých, ktorých sa zmocnila panika.
Prosíme za všetkých, čo dostávajú strach.
Pane, daruj nám pokoj uprostred búrky
a realistický pohľad na aktuálne udalosti.

Pred Tebou sa modlíme aj za tých,
čo sa už teraz obávajú veľkých hospodárskych škôd.

Dobrotivý Bože,
zhliadni na tých, čo sú momentálne v karanténe a cítia sa osamelí,
keďže nateraz nemôžu nikoho objať.
Ty sám sa dotkni ich sŕdc svojou otcovskou nehou.

A nezabúdame Ťa úpenlivo prosiť, Pane, najmä o to,
aby si konečne zastavil šírenie epidémie
a aby čím skôr klesli počty nových nakazených.
Máme všetci obrovskú túžbu, Pane,
vrátiť sa späť na cestu normálnosti.

Tých, čo zatiaľ zostávajú práceschopní,
naplň úprimnou vďačnosťou za každý nový deň,
keď im zdravie ešte slúži.

Nedovoľ, aby sme pozabudli na to,
že náš ľudský život je darom od Teba.
Že žijeme v pominuteľnom svete
a že nikdy nedokážeme mať kontrolu nad všetkým.
Že jedine Ty si večný.
Že v živote je tak veľa nedôležitých vecí,
čo k nám prichádzajú často až príliš ohlušujúco.
Učiň naše srdcia vďačné za všetko to,
čo tak rýchlo prehliadame,
keď nevládne žiadne krízové obdobie.

Pane,
zostávaj v týchto ťažkých dňoch s nami a pri nás
viac ako inokedy.

My Ti vskutku dôverujeme!
AMEN    

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu,
záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba,
ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

modlitbu pripravil kardinál Bagnasco spolu s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom
Zdroj:www.vaticannews.va

Môj Pane, celý svet prechádza novou skúškou a včera sme videli a sami zakúsili, že na meno Ježiš sa zohne každé koleno. Tak to bolo včera večer, keď sme prostredníctvom médii kľačali a kľaňali sa ti, kedy sme vyznávali, že Ty si nielen Prorok, Ty si Mesiáš, pravý Boh a pravý Človek.
Čoraz viac si uvedomujeme, aká dôležitá je jednota medzi nami a aká silná je naša viera.
Aj ja ti môj Pane, chcem teraz odovzdať každého jedného brata a sestru, najmä tých, ktorí sú v karanténe, prežívajú veľkú samotu.
Daj nám tú milosť, aby sme tento čas netrávili nič nerobeníim, ale aby sme naozaj skúmali Pýsma, aby sme prehlbovali našu vieru, už dávno sme nemali toľko času na seba.
Niektorí aj dnes spochybňujú tvoju silu a moc a neveria, že Ty dokážeš zastaviť túto pandémiu, mnohí si myslia a obviňujú Ťa, prečo mlčíš a my sa dnes naozaj pýtame, tak, ako Mojžiš: „naozaj chceš zničiť svoj ľud, lebo nedodržiava Tvoj zákon, odvrátil sa od Teba, a hľadal si svojich bohov alebo sa sám chcel stať Bohom“ ?
Na kríži vidíme, kde dokáže zájsť ľudský hnev, pomsta, nenávist a pokušenie: „budete, ako Boh“ je tu stále a v každom z nás“
Osloboď nás Pane od pýchy, ktorá zväzuje tento svet, zväzuje srdcia mocnárov tohto sveta a aj nás samých, pýcha je ako had, ktorý úlisne a falošne šepká do nášho ucha pravdy, ktoré vedú do zatratenia.
Môj Pane, je to tažký čas, ale Ty chceš, aby si celé ľudstvo uvedomilo, kto je tu Stvoriteľ a kto je stvorenie v tomto Veľkom Príbehu.
Rozmnožuj našu vieru a najmä nádej, Ty nás urob pokornými, lebo sami to nedokážeme, už mnohí použili aj všetky rezervy, ktoré doteraz mali v duchovnom boji.
Ja viem, že stojíš na čele Víťaznej armády, Tvoje Víťazstvo a Kráľovstvo je večné, Ty chceš, aby sme ti dôverovali a hľadeli do neba, nehľadali ťa medzi mŕtvymi a bezmocnými, lebo Ty Žijes! Ježis vstal zmŕtvych a premohol smrť, hriech a každú chorobu, Jeho rany nás uzdravili a stále uzdravujú.
Panna Mária, Tebe zverujeme celý svet a chceme dnes obnoviť toto zasvätenie, ktoré urobil sv. Ján Pavol II., Tebe sa zasväcujeme, tvojmu Nepoškrvnenému srdcu, Kráľovná neba, Kráľovná tohto sveta, ty vždy pokorná a milovaná, vypros nám u Boha dar slobody a dar viery, aby sme uz nikdy nepochybovali o tom, Kto Je Boh!
Amen.  

Môže sa Vám ešte páčiť...