Vysviacka diakona
V sobotu 10.10.2020
bol v kostole sv. Petra Canisia
vo Friedrichshafen
vysvätený
za stáleho diakona

Ľuboš Ihring

Záznam zo slávnostnej sv. omše je možné sledovať tu:
http://www.diakonat-drs.de/aktuelles/
Ďakujeme Pánu Bohu za dar povolania pre Ľuboša
a vyprosujeme mu na príhovor Panny Márie hojné Božie milosti,
aby verne a horlivo žil svoje diakonské poslanie
a vykonal tak veľa dobrého pre spásu duší.

Môže sa Vám ešte páčiť...