Ešte stále je možnosť získať „dušičkové“ odpustky – počas celého novembra

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať počas celého novembra. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

Oficiálny preklad dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že:

– toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni, dohromady osem, si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

– úplné odpustky z 2. novembra (Spomienka na všetkých verných zosnulých), ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.

zdroj: tkkbs

zdroj: saletini rozkvet

Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého  Amen
Večný Otče, obetujem Ti Najdrahšiu Krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými svätými omšami, ktoré sú v tento deň obetované  na celom svete, za všetky sväté duše v očistci, za všetkých hriešnikov v Tvojej Cirkvi, v mojej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Sv. Gertrúda ( *1256; + 1302 )  mala od Pána Ježiša zjavenie, že vždy, keď sa túto modlitbu bude niekto zbožne a vrúcne modliť, náš Pán vyslobodí  z očistca mnoho duší.

You may also like...