SKM a TITUS ZEMAN

 

To, že od 30. septembra 2017 má Slovensko nového blahoslaveného, je vám už všetkým určite známe. Pápež František vyhlásil za blahoslaveného saleziána mučeníka kňaza Titusa Zemana.


Viete aj to, aké vzácne duchovné spojenie má naša misia s týmto blahoslaveným?

 

Práve Titusovi Zemanovi vďačíme za prvého duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v juhozápadnom Nemecku, saleziána pátra Cyrila Burana. Titus Zeman na jeseň 1950 dvakrát tajne previedol mladých bohoslovcov cez rieku Moravu do Rakúska a ďalej do Talianska, aby tam mohli dokončiť štúdiá teológie. Tretia výprava v apríli 1951 sa nepodarila pre rozvodnenú Moravu a Titusa spolu s ďalšími účastníkmi zatkli.  V druhej výprave medzi bohoslovcami, ktorým Titus Zeman pomohol prejsť cez hranicu, bol práve „náš“ páter Buran.

 
Aj keby som stratil môj život, 
nebolo by to márne,
ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol,
stal kňazom namiesto mňa.“
(Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

 

Vďaka tomuto osobitnému duchovnému prepojeniu dúfame v orodovanie blahoslaveného Titusa Zemana.

Všemohúci a večný Bože, Tvoj služobník Titus Zeman bol jedným z mnohých,  ktorí v minulom storočí hrdinsky dosvedčili svoju lásku k Bohu a vernosť Katolíckej cirkvi, daj nech sila ich svedectva je pre nás príkladom, aby sme s odvahou, pokorou a milosrdnou láskou predkladali pravdy a hodnoty našej viery ľuďom našich čias.  Amen.

Blahoslavený Titus Zeman oroduj za nás !

 

Oficiálny životopis Titusa Zemana si určite prečítajte, nájdete ho na tejto stránke:
http://tituszeman.sk/titus-zeman/zivotopisny-prehlad/

Rovnako zaujímavé čítanie je pastiersky list biskupov Slovenska pri príležitosti vyhlásenia Titusa Zemana za blahoslaveného, nájdete ho tu:
http://tituszeman.sk/page/wp-content/uploads/Pastiersky-list-KBS.pdf

Deviatnik k blahoslavenému Titusovi Zemanovi:
http://tituszeman.sk/page/wp-content/uploads/2010/11/Deviatnik-text.pdf

 

Modlitba za svätorečenie Titusa Zemana, saleziána kňaza

Všemohúci Bože, ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi. Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania,kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi verejne uctievať na oltári. Prosíme ťa za jeho svätorečenie skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny  Márie, Pomocnice kresťanov.  Amen.

Môže sa Vám ešte páčiť...