Krížová cesta 09.03.2024 v dedinke Schlatt pri Hechingen

Tento rok sa pobožnosť krížovej cesty budeme spoločne modliť

v sobotu 09.03.2024 o 15.00 hod. v dedinke Schlatt pri Hechingen

stretneme sa o 14.30 hod.
na parkovisku pri Friedhofskirche v Schlatt

Bližšie info a podrobnú mapku nájdete tu:

Krížová cesta 2024 (pdf)

Možnosť získať odpustky v pôstnom období:

Kto v pôstnom období koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša.Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


Modlitba k Ukrižovanému:

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše,
uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách.
Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Môže sa Vám ešte páčiť...