19.marec – sviatok sv. Jozefa :)

Modlime sa k svätému Jozefovi,
aby nám pomáhal byť dobrými mužmi, budúcimi alebo terajšími otcami.
Taktiež sa modlime za našich otcov a manželov,
a dievčatá môžu práve jemu zveriť svojich budúcich manželov.

 Svätý Jozef, oroduj za nás!

„Nespomínam si, že by som ho doposiaľ o niečo prosila a on by mi to neudelil.“
„Prosím iba pre lásku Božiu: kto nechce veriť mojim slovám,
nech to sám skúsi; potom iste zo skúseností pozná, aký veľký úžitok z toho máme,
ak sa odporučíme tomuto slávnemu svätcovi a zbožne ho uctievame.“

Keďže som veľmi skúsila, koľko vyslyšaní dosahuješ od Boha,
rada by som povzbudila 
všetkých ľudí, aby ťa uctievali…
Duše, čo sa ti zverujú, dosiahnu pomoc mimoriadnym spôsobom.
Jasne som zakúsila,
že tvoja pomoc je vždy nad očakávanie.

Sv. Terézia z Avily

You may also like...