19. marec – sviatok sv. Jozefa

19. marec – sviatok sv. Jozefa
1.máj – sviatok sv. Jozefa robotníka

Sv. Jozef, ženích Panny Márie
Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie,
za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny.

„Nespomínam si, že by som ho doposiaľ o niečo prosila a on by mi to neudelil.“
„Prosím iba pre lásku Božiu: kto nechce veriť mojim slovám,
nech to sám skúsi; potom iste zo skúseností pozná, aký veľký úžitok z toho máme,
ak sa odporučíme tomuto slávnemu svätcovi a zbožne ho uctievame.“


Keďže som veľmi skúsila, koľko vyslyšaní dosahuješ od Boha,
rada by som povzbudila  všetkých ľudí, aby ťa uctievali…

Duše, čo sa ti zverujú, dosiahnu pomoc mimoriadnym spôsobom.
Jasne som zakúsila, že tvoja pomoc je vždy nad očakávanie.


Sv. Terézia z Avily

Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané vo Sv. Písme.
Vieme, čo sa mu niekoľkokrát snívalo.
Vieme, čo presne mu povedal anjel, aj to, že podľa toho konal.
Vieme, nad čím uvažoval a čo zamýšľal, aj že to napokon neurobil po svojom, ale „po Božom“.
Vieme, čím si zarábal, o jeho zvykoch, kam každoročne chodieval…
Nemáme však od neho ani jeden citát. Ani slovko, ani vetičku.
Aký je teda jeho testament a posolstvo?
Jedno slovo.
Kľúčové.
Určite povedal Mt 1, 21.

Sv. Jozef je patrónom tých, ktorí hľadajú pomoc v núdzi, patrón dobrej smrti,
je patrónom rodín, otcov, snúbencov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov
a mocný pomocník v nebi v rozličných skúškach.

Modlime sa k svätému Jozefovi,
aby nám pomáhal byť dobrými mužmi, budúcimi alebo terajšími otcami.
Taktiež sa modlime za našich otcov a manželov,
a dievčatá môžu práve jemu zveriť svojich budúcich manželov.

MODLITBA K SV. JOZEFOVI ZA SVEDOMITÉ VYKONÁVANIE POVINNOSTÍ
Bože, stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu.Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

O sv. Jozefovi – informácie a postrehy o sv. Jozefovi vo forme brožúrky

Patris Corde – S otcovským srdcom – apoštolský list pápeža Františka, ktorým vyhlásil mimoriadny rok Sv. Jozefa. Jeho úmyslom je povzbudiť veriacich, aby lepšie spoznali tohto úžasného svätca, prehĺbiť ich lásku k sv. Jozefovi a povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho čností

Odpustky v roku sv. Jozefa – Apoštolská penitenciária udelila v Roku sv. Jozefa viacero osobitných možností získať úplné odpustky, tu nájdete stručný prehľad

Redemptoris custos – Ochranca Vykupiteľa – apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. o sv. Jozefovi

Deviatnik k sv. Jozefovi – tri rôzne novény (deviatniky)

30-dňová pobožnosť k sv. Jozefovi

Litánie k sv. Jozefovi – aktualizované 1. máj 2021, pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré boli pridané do Litánií ku sv. Jozefovi

Duchovné cvičenia vysielané TV Lux: (toto treba vidieť )
Sv. Jozef – chlap, čo poznal mozoľ – video z prvej katechézy ( salezián Jozef Luscoň )
Sv. Jozef a jeho portét vo Sv. Písme – video z druhej katechézy ( biblista Jozef Jančovič )
Žiť v ústraní ako sv. Jozef – video z tretej katechézy (biskup Jozef Haľko)
Sv. Jozef -patrón dobrej smrti – video zo štvrtej katechézy (kňaz Jozef Kováčik)

Otče náš so sv. Jozefom – veľmi pekné zamyslenie otca biskupa Jozefa Haľka

Dar mimoriadneho Roka sv. Jozefa – veľmi zaujímavý Podcast kňaza Františka Trstenského o sv. Jozefovi

Krížová cesta so sv. Jozefom – text
Krížová cesta so sv. Jozefom – video (modlitba z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti informácie a modlitby

8.12.2020 – 8.12.2021
mimoriadny rok sv. Jozefa

Môže sa Vám ešte páčiť...