Veľkonočný misijný list 2020

Milí krajania,

zasielam náš tohtoročný misijný
Veľkonočný list
v mimoriadnom čase pandémie

spolu s textami domácej liturgie
LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

Všetkým Vám zo srdca prajem milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky 2020
a modlím sa za Vás i Vaše rodiny, aby

“Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý z lásky k nám
poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,
Vás neopúšťal vo chvíľach tejto skúšky,
ale vyslobodil Vás od každého zla…”

So srdečným pozdravom
misionár

Peter Hudymač

You may also like...