Vianočný misijný list 2020

Milí krajania,

tohtoročný vianočný misijný list:

Vianočný misijný list

Požehnané vianočné sviatky
naplnené pokojom a radosťou
z príchodu Spasiteľa
a
šťastlivý (bezvírusový) Nový rok ´2021
Vám od betlehemského Dieťaťa
vyprosuje
a želá

misionár

Peter Hudymač

You may also like...