„Všetci sa rodia ako originál, ale mnohí zomierajú ako fotokópia.“

V sobotu 10.10.2020 bol vyhlásený za blahoslavého taliansky chlapec, Carlo Acutis, (1991-2006)
Viac sa o ňom môžete dozvedieť v prezentácii po kliknití na tento odkaz: Carlo Acutis

Liturgickú spomienku na blahoslaveného Carla Acutis bude cirkev sláviť 12.októbra, výročný deň jeho smrti.

Boží influencer – kandidát na patróna internetu

Carlo svoj výnimočný talent v oblasti informatiky využíval na evanjelizáciu.
Vytvoril publikáciu, ktorá je prehľadom všetkých evidovaných eucharistických zázrakov.
Knižne vyšla aj v slovečine pod titulom Eucharistické zázraky vo svete (Studio Lux, 2017).
Vo virtuálnej podobe ju nájdete na tejto stránke: http://www.miracolieucaristici.org/de/Liste/list.html

a tiež pracoval na vytvorí zoznamu miest, na ktorých sa zjavila Panna Mária
http://www.marienerscheinungen.org/de/avm/home

Pápež František dal Carla Acutisa za príklad mladým v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit (Kristus žije), keď sa obracia na mladého čitateľa týmito slovami:

„Pripomínam ti dobrú správu, ktorú sme dostali ako dar ráno po vzkriesení: že zo všetkých temných a bolestných situácií, o ktorých hovoríme, jestvuje východisko. Napríklad je pravda, že digitálny svet ťa môže vystaviť riziku, že sa uzavrieš sám do seba, do izolácie alebo do prázdneho pôžitku. Ale nezabúdaj, že sú mladí, ktorí sú aj v tomto priestore kreatívni a dokonca geniálni. Je to prípad mladíka, ctihodného Carla Acutisa.

Carlo veľmi dobre vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy a sociálnych sietí možno použiť tak, že z nás urobia ľudí zaspatých, závislých od konzumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí posadnutých voľným časom, uzavretých do negatívnosti. On však vedel používať novú komunikačnú techniku na odovzdávanie evanjelia, hodnôt a krásy.

Carlo sa nechytil do pasce. Videl, že mnohí mladí ľudia, ktorí chcú byť iní, stávajú sa rovnakými ako ostatní, lebo bežia za tým, čo im mocní tohto sveta vnucujú prostredníctvom mechanizmov konzumu a ohurovania. Nemôžu tak rozvíjať dary, ktoré im dal Pán, ani poskytnúť svetu svoje jedinečné osobné schopnosti, ktoré Boh zasial do každého z nich. Potom sa stáva, hovoril Carlo, že „všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“. Nedopusť, aby sa to stalo aj tebe!

Nedopusť, aby ti ukradli nádej a radosť, nedaj sa nimi znarkotizovať, aby ťa potom mohli použiť ako otroka svojich záujmov. Maj odvahu byť niečím viac, pretože to, kým si, je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Nepotrebuješ vlastniť ani sa navonok niečím zdať. Môžeš sa stať tým, čím Boh, tvoj Stvoriteľ, vie, že si, ak si uvedomíš, že si povolaný na veľké veci. Vzývaj Ducha Svätého a kráčaj s dôverou k veľkej méte: k svätosti. Takto nebudeš fotokópiou, budeš naplno sám sebou.“ (Christus vivit, 104-107)

Modlitba k blahoslavenému Carlovi
Nebeský Otče, ty si nám dal obdivuhodný príklad kresťanského života v blahoslavenom Carlovi, ktorý za základ svojho života považoval Eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. K Ježišovi túžil svojím slovom a príkladom priviesť všetkých, s ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života. Na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie, ktorú si tvoj služobník Carlo tak veľmi ctil a aj na jeho príhovor ťa prosím o túto milosť… (môžeš povedať svoju prosbu). A okrem toho aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť v evanjelizácii a o šťastnú hodinu smrti, aby som sa po skončení tejto pozemskej púte mohol v nebi radovať s tebou a so všetkými svätými, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Novéna k blahoslavenému Carlovi: https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/2020Carlo_Acutis.pdf

Kniha
Vydavateľstvo DON BOSCO vydalo krátky životopis tohto nového blahoslaveného nazvaný
„Carlo Acutis – 15 rokov priateľstva s Bohom“ viac info a možnosť objednať si knihu nájdete na stránke:
http://www.donbosco.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...