Modli(í)me sa ruženec

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení.

Vo Fatime sa predstavila Panna Mária trom deťom ako Kráľovná ruženca.
Prvé zjavenie sa 13. mája 1917 končilo výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“

Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

pozývame vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca
vždy I. a II. nedeľu v mesiaci o 14.10 hod.

v kostole St. Clemens, Stuttgart-Botnang
(20 minút pred sv.  omšou)

po modlitbe ruženca nasleduje sv. omša so začiatkom o 14.30 hod.
a po nej tradičné posedenie v sále

prisľúbenia tým, ktorí sa modlia ruženec  (klikni sem:)


 Vložte svoju ruku do Máriinej a dajte sa ňou viesť ku Kristovi.
Matka Tereza

You may also like...