Mimoriadny rok svätého Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

„Včera bol publikovaný Apoštolský list venovaný svätému Jozefovi, ktorý bol pred 150 rokmi vyhlásený za patróna univerzálnej Cirkvi. Dal som mu názov „S otcovským srdcom“. Boh mu zveril najvzácnejšie poklady – Ježiša a Máriu –, a on odpovedal plne s vierou, odvahou, nežnosťou, „s otcovským srdcom“. Vzývajme jeho ochranu nad Cirkvou v tomto našom čase a učme sa od neho vždy konať, s pokorou, Božiu vôľu.“
povedal pápež František na generálnej audiencii v stredu 9.12.2020

Svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi vyhlásil bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021.

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel aj dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“.

O sv. Jozefovi – informácie a postrehy o sv. Jozefovi vo forme brožúrky

Patris Corde – S otcovským srdcom – apoštolský list pápeža Františka, ktorým vyhlásil mimoriadny rok Sv. Jozefa. Jeho úmyslom je povzbudiť veriacich, aby lepšie spoznali tohto úžasného svätca, prehĺbiť ich lásku k sv. Jozefovi a povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho čností.

Odpustky v roku sv. Jozefa – Apoštolská penitenciária udelila v Roku sv. Jozefa viacero osobitných možností získať úplné odpustky, tu nájdete stručný prehľad

Redemptoris custos – Ochranca Vykupiteľa – apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. o sv. Jozefovi

Deviatnik k sv. Jozefovi – tri rôzne novény (deviatniky)

30-dňová pobožnosť k sv. Jozefovi

Litánie k sv. Jozefovi – aktualizované 1. máj 2021, pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa.

Duchovné cvičenia vysielané TV Lux pri príležitosti sviatku sv. Jozefa 19. marca: (toto treba vidieť!)
Sv. Jozef – chlap, čo poznal mozoľ – video z prvej katechézy ( salezián Jozef Luscoň )
Sv. Jozef a jeho portét vo Sv. Písme – video z druhej katechézy ( biblista Jozef Jančovič)
Žiť v ústraní ako sv. Jozef – video z tretej katechézy (biskup Jozef Haľko)
Sv. Jozef -patrón dobrej smrti – video zo štvrtej katechézy (kňaz Jozef Kováčik)

Otče náš so sv. Jozefom – veľmi pekné zamyslenie otca biskupa Jozefa Haľka

Dar mimoriadneho Roka sv. Jozefa – veľmi zaujímavý Podcast kňaza Františka Trstenského o sv. Jozefovi

Krížová cesta so sv. Jozefom – text
Krížová cesta so sv. Jozefom – video (modlitba z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

Môže sa Vám ešte páčiť...