Challenge 2022 – prečítajme bibliu za jeden rok

Ak ešte nemáte predsavzatie do nového roka, ponúkame jednu inšpiráciu, a síce inšpiráciu Božím Slovom. Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu. Určite ste sa už stretli s otázkou „A ty si už prečítal celú bibliu?“ ak na túto otázku odpovedáte áno, povzbuďte k čítaniu Božieho slova aj iných; ak by vaša odpoveď znela nie a chceli by ste to zmeniť, vieme o možnosti ako prečítať bibliu za jeden rok.

A prečo?

– aby sme poznali svoju vieru, aby sme si ju vedeli obhájiť,

– aby sme prehĺbili svoj osobný vzťah s Bohom

– aby sme hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo (Sv. Hieronym napísal: „Neznalosť Písma je neznalosťou Krista“)

– denným čítaním Písma sa nám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote.

– aby sme príkladom inšpirovali aj iných a prebúdzali v nich záujem o Božie Slovo, cirkev a Ježiša Krista

– pápež František pozýva:

„Noste so sebou vo vrecku alebo v taške malé Evanjelium, aby ste si z neho čítali v priebehu dňa, aby ste
počúvali slovo Ježišovej autority“ (príhovor na Anjel Pána 31.01.2021)

„Každý deň si navyknite čítať úryvok z evanjelia, drobný úsek, a noste vždy so sebou malé Evanjelium vo vrecku, v taške, aby ste si z neho mohli čítať.“ (11.1.2015)

Možno nás práve aj táto pandemická doba pozýva k tomu a ponúka príležitosť, aby sme využili čas, zamysleli sa, išli do hĺbky.

Existuje viacero plánov, na prečítanie biblie za jeden rok. Online plán nájdete nap. na stránke:
https://bibliazarok.sk

plán vo forme pdf: Biblia za rok

zdroj: saletinirozkvet

Môže sa Vám ešte páčiť...