Autor: viera

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski...

Texty príhovorov pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku

všetky informácie o návšteve pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021 sú na stránke https://www.navstevapapeza.sk/sk Príhovory pápeža Františka na stretnutiach počas jeho návštevy na Slovensku nájdete (vo forme pdf brozurky)...

20. výročie kňazskej vysviacky

Náš misionár Peter si v júni 2021 pripomenul 20. výročie vysviacky za kňaza. Aj touto cestou mu chceme poďakovať za všetko, čo nám v Kristovej láske odovzdáva a do ďalších rokov kňazskej služby vyprosujeme...

Mimoriadny rok svätého Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého...

Modli(í)me sa ruženec

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení. Vo Fatime sa predstavila Panna Mária trom deťom ako Kráľovná ruženca. Prvé zjavenie 13. mája 1917 končilo výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“ Sestra Lucia...

Vysviacka diakona

V sobotu 10.10.2020 bol v kostole sv. Petra Canisia vo Friedrichshafen vysvätený za stáleho diakona Ľuboš Ihring Záznam zo slávnostnej sv. omše je možné sledovať tu: http://www.diakonat-drs.de/aktuelles/ Ďakujeme Pánu Bohu za dar povolania pre...

Modlitby v čase epidémie

Pane, v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich.Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim.Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia.Lekárom a vedcom daruj múdrosť...

„Ekologický vírus“

To, čo nedokážu hlásatelia ochrany životného prostredia a ani demonštrácie hnutia Fridays for Future (piatky za budúcnosť), to sa aktuálne darí jednému jedinému vírusu, ktorý ohrozuje celý svet: Plánované súkromné i služobné cesty sa...