Autor: viera

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi

Mesiac marec je v katolíckej cirkvi venovaný úcte k sv. Jozefovi. V mesiaci marec sa môžme modliť marcovú pobožnosť k sv. Jozefovi a tým prejaviť úctu tomuto úžasnému svätcovi, a prosiť ho pomoc a...

19. marec – sviatok sv. Jozefa

8.12.2020 – 8.12.2021mimoriadny rok sv. Jozefa 19. marec – sviatok sv. Jozefa1.máj – sviatok sv. Jozef robotníka Sv. Jozef, ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu,...

Adorácie v Stuttgarte a okolí – prehľad

“V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v Bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo...

Challenge 2022 – prečítajme bibliu za jeden rok

Ak ešte nemáte predsavzatie do nového roka, ponúkame jednu inšpiráciu, a síce inšpiráciu Božím Slovom. Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu. Určite ste sa už stretli s...

O husiach, snehovej búrke a tajomstve Vianoc

Bol raz jeden muž, ktorý neveril v Boha a netajil sa svojím negatívnym vzťahom k náboženstvu a cirkevným sviatkom. Naopak, jeho žena bola veriaca a deťom vštepovala vieru v Boha napriek mnohým pohŕdavým pripomienkam...

Duchovná pomoc zomierajúcim

Ako sa Korunka k Božiemu milosrdenstvu modlí? https://modlitba.sk/?p=3800 zdroj: Saletini Rozkvet

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti

Svätý Jozef je v katolíckej cirkvi uctievaný aj ako patrón dobrej smrti. Už po generácie ho takto uctievajú preto, že podľa tradície, keď sv. Jozef zomieral, mal pri sebe Ježiša i Máriu. V dnešnej dobe...

Texty príhovorov pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku

všetky informácie o návšteve pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021 sú na stránke https://www.navstevapapeza.sk/sk Príhovory pápeža Františka na stretnutiach počas jeho návštevy na Slovensku nájdete (vo forme pdf brozurky)...

20. výročie kňazskej vysviacky

Náš misionár Peter si v uplynulých dňoch pripomenul 20. výročie vysviacky za kňaza. Aj touto cestou mu chceme poďakovať za všetko, čo nám v Kristovej láske odovzdáva a do ďalších rokov kňazskej služby vyprosujeme...

Mimoriadny rok svätého Jozefa 8.12.2020 – 8.12.2021

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého...