Author: viera

Modli(í)me sa ruženec

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení. Vo Fatime sa predstavila Panna Mária trom deťom ako Kráľovná ruženca. Prvé zjavenie 13. mája 1917 končilo výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“ Sestra Lucia...

Vysviacka diakona

V sobotu 10.10.2020 bol v kostole sv. Petra Canisia vo Friedrichshafen vysvätený za stáleho diakona Ľuboš Ihring Záznam zo slávnostnej sv. omše je možné sledovať tu: http://www.diakonat-drs.de/aktuelles/ Ďakujeme Pánu Bohu za dar povolania pre...

Ponuka SLH pre mladých: ONLINE FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

Spoločenstvo Ladislava Hanusa sa venuje sa predovšetkým formácií mladých ľudí. Jeho víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku a vo svete. Súčasná kríza...

Modlitby v čase epidémie

Pane, v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich.Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim.Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia.Lekárom a vedcom daruj múdrosť...

Príď Duchu Svätý

Príď, Duchu Svätý, premeň naše vnútorné napätie na  slobodu, premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho, premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, premeň nás strach na neochvejnú vieru v teba, premeň našu horkosť na sladkosť...

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Prvú nedeľu po Veľkej noci slávi Cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 19. apríla 2020.Prvú nedeľu po Veľkej noci, pretože na tento deň pripadá oktáva Zmŕtvychvstania, ktorá korunuje oslavu Veľkonočného tajomstva. Božie...

Deutschland-betet-gemeinsam

streda 8.apríla 2020 17.00 – 18.30 hod. pridajme sa aj my ! info a záznam stretnutia: https://deutschlandbetetgemeinsam.de