Termíny najbližších svätých omší – aktuálne info z dôvodu protipandemických opatrení

Plánované sú sv. omše nasledovne, avšak vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia je možné aj ich krátkodobé zrušenie. V okresoch, v ktorých je incidenčné číslo tri po sebe nasledujúce dni vyššie ako 200, (7-Tages-Inzidenz ab 200/100.000 Einwohnern) sú sv. omše zrušené.

Nedeľa 16. máj 2021 sv. omše budú ! (aktualizovné 14.5.2021)
slovenská sv. omša Kaiserslautern o 15:00 hod. (Kirche St. Franziskus, Kantstraße 85)
česká sv. omša Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)

Nedeľa 23. máj 2021
Mannheim 16:00 hod. (Spitalkirche, Quadrat E/6, 68 309 Mannheim) slovenská sv. omša

Nedeľa 03. jún 2021
Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21) slovenská sv. omša

Nedeľa 12. jún 2021 slovenská sv. omša:
Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)
Böblingen o 16:30 hod. (Marienkirche, Berlinerstraße 14)

Pri účasti na sv. omšiach je však naďalej potrebné rátať s početnými obmedzeniami a za dodržiavania viacerých protiepidemických opatrení.

Na bohoslužbách sa môžu zúčastňovať veriaci bez rozdielu veku (veriaci vyššieho veku – tzv. ´riziková skupina´ – musia sami zvážiť, či sa bohoslužby zúčastnia, alebo nie…).

Stertnutia po sv. omšiach v sále sa už opäť nedovoľujú.

Všeobecné pravidlá, ktoré sú potrebné z nariadenia biskupstva dodržiavať a zohľadňovať počas slávení sv. omší sú nasledujúce:

– Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
– Pri vstupe do kostola i pri jeho opúšťaní sa musí zakaždým zabezpečiť 2-metrový odstup.
– Medzi veriacimi musí byť zaručený odstup minimálne 2 metrov na všetky strany vpravo, vľavo, dopredu, dozadu) počas celej sv. omše.
– V kostoloch budú počas bohoslužieb označené vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude vzdialené minimálne dva metre od seba. Miesto na státie sa neumožňuje.
Členovia rodín, ktorí žijú tak či tak v spoločnej domácnosti, rozdeľovaní nebudú.
– Počas sv. omše sa spoločný spev vypúšťa (zvýšené riziko nákazy). Liturgické piesne spieva a hrá iba organista – zastupujúc tak celú veriacu komunitu.
– Jednotný katolícky spevník sa rozdávať nebude. Každý veriaci si však môže doniesť do kostola vlastnú modlitebnú knižku.
– Pre každého zúčastneného sa pri sv. omši je povinné nasadiť si vlastné rúško na zakrytie nosa a úst počas celej sv. omše!
– Zostáva taktiež v platnosti zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Sväté prijímanie sa bude podávať do rúk.
– Osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu!
– Aj naďalej zostáva v platnosti biskupský dišpenz, ktorým sú veriaci v ´korona-období´ oslobodení od pravidelnej povinnosti zúčastňovať sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok.
Teplo sa oblečte nakoľko sa počas sv. omší v mnohých kostoloch vypína kúrenie (práve z dôvodu pandemických opatrení)

You may also like...