Termíny najbližších svätých omší

Nedeľa 1. novembra 2020
Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)

Nedeľa 8. novembra 2020
Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)
– Böblingen o 16:30 hod. (Marienkirche, Berlinerstraße 14)

Nedeľa 15. novembra 2020
slovenská sv. omša Kaiserslautern o 15.00 hod. (Kirche St. Franziskus, Kantstraße 85)
česká sv. omša Stuttgart-Botnang o 14:30 hod. (kostol: St. Clemens, Lorzingstr. 21)

Nedeľa 22. októbra 2020
Mannheim o 16.00 hod. (Spitalkirche, Quadrat E/6, 68 309 Mannheim)

Pri účasti na sv. omšiach je však naďalej potrebné rátať s početnými obmedzeniami a za dodržiavania viacerých protiepidemických opatrení, (napr.: povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola; 2-metrový odstup; vrelé odporúčanie nasadiť si počas bohoslužby vlastné rúško na zakrytie nosa a úst; osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu! atď.)

Na bohoslužbách sa môžu zúčastňovať veriaci bez rozdielu veku (veriaci vyššieho veku – tzv. ´riziková skupina´ – musia sami zvážiť, či sa bohoslužby zúčastnia, alebo nie…).

Po sv. omšiach sa už dovoľujú aj stretnutia v sále. Samozrejme aj pri nich sa vyžaduje dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Všeobecné pravidlá, ktoré sú potrebné z nariadenia biskupstva dodržiavať a zohľadňovať počas slávení sv. omší sú nasledujúce:

– Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
– Pri vstupe do kostola i pri jeho opúšťaní sa musí zakaždým zabezpečiť 2-metrový odstup.
– Medzi veriacimi musí byť zaručený odstup minimálne 2 metrov na všetky strany vpravo, vľavo, dopredu, dozadu) počas celej sv. omše.
– V kostoloch budú počas bohoslužieb označené vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude vzdialené minimálne dva metre od seba. Miesto na státie sa neumožňuje.
Členovia rodín, ktorí žijú tak či tak v spoločnej domácnosti, rozdeľovaní nebudú.
– Počas sv. omše sa spoločný spev vypúšťa (zvýšené riziko nákazy). Liturgické piesne spieva a hrá iba organista – zastupujúc tak celú veriacu komunitu.
– Jednotný katolícky spevník sa rozdávať nebude. Každý veriaci si však môže doniesť do kostola vlastnú modlitebnú knižku.
– Pre každého zúčastneného sa pri sv. omši veľmi odporúča nasadiť si vlastné rúško na zakrytie nosa a úst!
– Zostáva taktiež v platnosti zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Sväté prijímanie sa bude podávať do rúk.
– Osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastňovať nemôžu!
– Aj naďalej zostáva v platnosti biskupský dišpenz, ktorým sú veriaci v ´korona-období´ oslobodení od pravidelnej povinnosti zúčastňovať sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok.

You may also like...