Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znamenia neviditeľných Božích milostí, ktoré Boh vlieva do ľudských duší.

Krst

Čo je krst?

Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime

Pod záštitou Nemeckej komisie UNESCO, bol v Mannheime, ako prvom meste v Nemecku, spustený projekt: „Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime“.

Biblické stretko

Pravidelne raz do mesiaca (spravidla v piatok pred treťou nedeľou v mesiaci) sa stretávame pri Božom slove, aby sme pod vedením nášho misionára ThDr. Petra Hudymača PhD. vo svetle Božieho slova spoločne uvažovali nad...