Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime

Pod záštitou Nemeckej komisie UNESCO, bol v Mannheime, ako prvom meste v Nemecku, spustený projekt: „Dedičstvo svetových kultúr v Mannheime“.

Biblické stretko

Pravidelne raz do mesiaca (spravidla v piatok pred treťou nedeľou v mesiaci) sa stretávame pri Božom slove, aby sme pod vedením nášho misionára ThDr. Petra Hudymača PhD. vo svetle Božieho slova spoločne uvažovali nad...

Detské sväté omše

Pri našich svätých omšiach býva často veľmi rušno, čo nás teší, pretože to signalizuje, že naše spoločenstvo je otvorené deťom. Inšpirovalo nás to preto raz štvrťročne venovať svätú omšu obzvlášť im. Spievame počas nej...

Krížová cesta

Krížová cesta je tradičná pobožnosť, v ktorej rozjímame o utrpení Ježiša Krista v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. Raz ročne, počas pôstneho obdobia, sa...